WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Zaproszenie na Oddziałowe Spotkanie Wigilijne 13 grudnia 2011r.

Zarząd WOT PZK zaprasza wszystkich członków WOT PZK wraz z rodzinami i sympatykami OT-25, na coroczne Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011r. w siedzibie WOT PZK przy ul. Mokotowskiej 17 lok. 34 w Warszawie.
Zapewniamy napoje, opłatek, rybki. Pozostałe w gestii uczestników.
                                                                                        Zarząd WOT PZK

 Posiedzenie Zarządu WOT PZK w dniu 28 listopada 2011r.

W dniu 28 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu WOT PZK, porządek obrad był następujący:
1) Informacja na temat składek członkowskich w 2012r.
2) Podpisanie porozumienia woluntarystycznego.
3) Informacja o nie uprawnionym wykorzystaniu konta oddziałowego.
4) Wyznaczenie osoby do obsługi księgowej oddziału w 2012r.
5) Zakup oprogramowania do obsługi księgowej oddziału oraz zestawu komputerowego.
6) Sprawy różne i informacje bieżące.
Tutaj do pobrania wersje elektroniczne:
a) Protokół z posiedzenia Zarządu WOT PZK w dniu 28.11.2011
b) Pismo do OKR w sprawie punktu 3) porządku obrad
c) Pismo od OKR w sprawie punktu 3) porządku obrad         
                                                             (opublikowano - 02.12.2011)
Wniosek i pismo Kolegi Roberta SP5XVY w sprawie 3) punktu porządku obrad:
a) Wniosek o zamieszczenie na portalu WOT PZK
b) Pismo z dnia 02.12.2012                     
                                                                  (opublikowano - 05.12.2011)

 Informacje składkowe na rok 2012

Wpłaty mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem konta bankowego. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Oddziału.
KONTO BANKOWE: Warszawski Oddział Terenowy PZK  ul. Mokotowska 17 lok. 34, 00-640 Warszawa
Volkswagen Bank Direct
91 2130 0004 2001 0477 5524 0001
Na przelewie należy podać swoje imię, nazwisko, adres pocztowy i znak wywoławczy, czego dotyczy wpłata oraz adresata wpłaty. W tytule wpłaty proszę podać swój znak wywoławczy.
 

OPIS składka PZK składka WOT RAZEM
Składka wpisowa 10 0 10
Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20 0 20
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60 30 90
Składka dla członka zwyczajnego 90 40 130
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20 20 40
Składka dla członka wspomagającego 10 0 10
Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 0 0

                                                                                  (Jerzy sp5ssb, Irek sq5mx)

Kontrola finansów WOT PZK

W dniu 08-11-2012r. odbyło się spotkanie z Oddziałową Komisją Rewizyjną Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Tematem spotkania było przekazanie informacji na temat finansów oddziałowych. Przekazano Przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej  Zbyszkowi  SP5HFS wyciągi bankowe oraz historię operacji bankowych z konta oddziałowego Volkswagen Bank  Direct   91 2130 0004 2001 0477 5524 0001  za okres od 01-01-2010r. do 01-11-2011r. w celu przeprowadzenia kontroli.
                                                                                                         (Jerzy sp5ssb)

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]