WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

 Zawody Warszawskie 2014 wyniki

Serdecznie dziękujemy za udział w zawodach w roku 2014.
Tutaj wyniki - wyniki.pdf, wyniki.txt

                                                                                         73 de Janusz sp5jxk/sn5j

Stanisław Klich SP5BMD Silent Key

W dniu 2 czerwca 2014 r. odszedł od nas w krainę wiecznych DX-ów Kolega Stanisław Klich SP5BMD. Był uczynnym Kolegą doskonałym elektronikiem i konstruktorem.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 6 czerwca 2014 r. o godz. 8.30 na cmentarzu Bródnowskim
w Kościele Murowanym.
Żegnamy Ciebie Stasiu!
Prezes Zarządu WOT PZK Jerzy Szawarski SP5SSB                                                                                                 
Informację przekazał Stanisław SP5COC

Relacja z XXXIII Spotkania Integracyjnego Okręgu SP5

XXXIII (33) Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5 odbyło się w tradycyjnym miejscu w "Lasku na Bemowie" w sobotę w Dniu Kobiet 8 marca 2014. Tutaj link do archiwum "Ognisk Bemowskich". Spotkanie otworzył Prezes WOT PZK - Jerzy SP5SSB, który przywitał uczestników, złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet i w krótkim przemówieniu przedstawił charakterystykę działalności WOT PZK:
 - organizacja spotkań integracyjnych "W Lasku na Bemowie" i "Spotkań Wigilijnych", prowadzenie biur QSL - Oddziałowego i Okręgu SP5, przemienniki UKF, organizacja Zawodów Warszawskich,
 merytoryczna opieka nad radiostacjami powstańczymi "Błyskawica" i "Burza",
 wspieranie działalności Radiowego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego.
Tutaj link do szczegółów ww. działalności.
Głównym problemem z jakim boryka się aktualnie Zarząd WOT PZK to sprawa utrzymania przemienników UKF. WOT PZK od wielu lat samodzielnie opłaca czynsz, utrzymuje, konserwuje warszawskie przemienniki UKF. Wiąże się z tym wiele problemów - np.  uderzenie pioruna zniszczyło antenę, trzeba było kupić nową (koszt ok. 1.500 zł), później trzeba antenę zainstalować, do wjazdu na komin o wysokości 300 m potrzebne są przepustki no i ludzie, którzy to zrobią. Stąd apel Prezesa WOT PZK o pomoc i włączenie się krótkofalowców obeznanych z tematem UKF do wsparcia WOT PZK w utrzymaniu przemienników UKF. Jak nie będzie wsparcia to warszawskie przemienniki UKF zostaną wyłączone. Brak rąk do pracy, duże koszty - czynsz + awarie to duże obciążenie dla WOT PZK. Po przemówieniu Prezesa WOT PZK przystąpiono do pieczenia kiełbasek, konsumpcji grochówki z solidną wkładką, którą tradycyjnie przygotowała kuchnia Wojskowej Akademii Technicznej. W dalszej kolejności przystąpiono do pracy w podgrupach na ławach i pod wiatami. Orientacyjnie w ognisku uczestniczyło ok. 250 osób.
Tutaj link do fotogalerii autorstwa Barbary SP5BS.
                                                                                               73 de Janusz sp5jxk/sn5j

Zaproszenie na XXXIII Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów Krótkofalowców wraz z Rodzinami z Oddziałów Terenowych  PZK - Warszawskiego (OT25), Praskiego (OT37), Wirtualnego (OT73) na XXXIII Spotkanie Integracyjne Okręgu SP5 - Ognisko w Lasku Na Bemowie (w tradycyjnym miejscu przy ul. Generała Tadeusza Kutrzeby).
Termin: 8 marca (sobota) godzina 10.00
Orientacyjny program Ogniska: 1) Wystąpienie Prezesa WOT PZK, 2) Wystąpienie Przedstawiciela ZG PZK, 3) Zdjęcie grupowe, 4) Konsumpcja grochówki z wkładką i kiełbasek upieczonych na ognisku, 5) zajęcia w podgrupach.
                                                                                    Zarząd WOT PZK
Prosimy o przysyłanie zdjęć z ogniska celem ich publikacji na adres sp5jxk(at)tlen.pl

 Remont i zamknięte Biuro QSL w dniach 25.02.2014 i 04.02.2014

W związku z remontem pomieszczeń Biura QSL WOT PZK i Klubu SP5KAB w dniach 25 lutego i 4 marca Biuro QSL będzie nieczynne.

Akcja dyplomowa: 120. rocznica urodzin Św. Maksymiliana Marii  Kolbego (SP3RN) i  75. rocznica powstania Radia Niepokalanów

Od 8 stycznia do 14 sierpnia 2014 r. będą pracować stacje okolicznościowe dające punkty do okolicznościowych dyplomów: 120. rocznica urodzin Św. Maksymiliana Marii  Kolbego (SP3RN) i  75. rocznica powstania Radia Niepokalanów.
Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanego portalu o akcji dyplomowej:
 

Bardzo dobra kondycja operatorska Okręgu SP5!!!

Zestawienia "Obrót QSL w Okręgu SP5 w IV kwartale 2013" pokazuje ilości QSL jakie w październiku, listopadzie i grudniu 2013 przeszły przez Okręgowe Biuro QSL Okręgu SP5 (QTH Zegrze). Okazuje się, że sumaryczny obrót QSL czyli suma w kilogramach kart wysłanych i otrzymanych wyniósł ponad ćwierć tony (260 kg) - tj. orientacyjnie 86 670 QSL.
Taka ilość QSL świadczy bardzo dobrze o kondycji operatorskiej w Okręgu SP5.
                                        73 de Janusz sp5jxk/sn5j QSL Manager Okręgu SP5 i WOT PZK

 Spotkanie Wigilijne - Złota OH PZK dla Leona SP5AFL

W dniu 10 grudnia 2013 odbyło się Spotkanie Wigilijne WOT PZK. Spotkanie otworzył Prezes WOT PZK  - Jerzy SP5SSB, który szczególnie serdecznie przywitał Nestora polskiego krótkofalarstwa Leona SP5AFL. Leona przywitano gromkimi brawami. Na książce "Podręcznik radiooperatora krótkofalowca" wydanej w 1967 roku (46 lat temu), której Kolega Leon wraz z J. Ładno-SP5XM i W. Konwińskim SP5KM był współautorem wychowało się wiele pokoleń krótkofalowców. W imieniu Prezesa PZK Prezes WOT PZK wręczył Leonowi SP5AFL Złotą Odznakę Honorową PZK. Po podzieleniu się opłatkiem i związanym z tym wzajemnym składaniem życzeń przystąpiono do wigilijnego stołu, który logistycznie od wielu lat przygotowuje Sekretarz WOT PZK - Zenek SP5CNG. W trakcie konsumpcji rozmawiano na szereg tematów krótkofalarskich. Leon SP5AFL opowiadał o swoich wyprawach w Himalaje w których uczestniczył przez kilka lat zdobywając m.in. kilka "pięciotysięczników" (5-cio tysięcy metrowych gór). Dalej dyskusję zdominowały tematy antenowe, których moderatorami byli Krzysztof SP5DU i Wojtek SP5DPD.  Krzysztof od 1999 roku używa jako podstawowej anteny do nadawania i odbioru anteny magnetycznej, pracuje na radiu z samego centrum Warszawy i ma potwierdzony 317 podmiotów DXCC. Z kolei Wojtek SP5DPD pracuje czy to z adresu warszawskiego czy jadąc samochodem pracuje przez radio zdalnie wykorzystując anteny i sprzęt zainstalowany na podwarszawskiej działce. W czasie Wigilii Włodzimierz Karczewski (SQ5WWK) z Kierownictwa LOK odznaczył Mariana SP5CNA Srebrną Odznaką Za Zasługi dla LOK. W sobotę na podsumowaniu Rocznej Działalności LOK w siedzibie ZG LOK Złotą Odznakę Za Zasługi dla LOK otrzymał Prezes WOT PZK - Jerzy SP5SSB. Przyznanie tak wysokich odznaczeń LOK działaczom Zarządu WOT PZK zostało odebrane jako wyraz uznania za działalność na rzecz ROSS.
(W 2012 roku podjęto wspólnie z Mazowiecką Organizacją Wojewódzką LOK (MOW LOK) inicjatywę w sprawie utworzenia Radiowego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego - ROSS.)

Tutaj fotogaleria ze spotkania wigilijnego.                    (Janusz sp5jxk/sn5j)

Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne 10 grudnia godzina 16.00

Serdecznie zapraszamy na Wigilię w WOT PZK, która rozpocznie się 10 grudnia (wtorek) o godzinie 16.00. Zapewniamy tradycyjnie przygotowany wigilijny stół tak jak bywało w ubiegłych latach (tutaj link)
  

Zarząd WOT PZK

 Składki w roku 2014

Składki PZK i WOT PZK w roku 2014 nie ulegają zmianie a ich wysokość jest zgodna z tabelą za rok 2012. Prosimy o zastosowanie się do zaleceń z roku 2012, 2013 i obowiązkowe podawanie znaku wywoławczego.  (Tutaj szczegóły)
Nowo wstępujących lub odnawiających członkowstwo obowiązuje: opłata wpisowego 10 zł oraz wypełnienie i przesłanie karty informacyjnej do WOT PZK.
Uwaga:
Prosimy o zgłaszanie Klubów do obsługi QSL w terminie do 31 stycznia 2014 roku poprzez przesłanie do WOT PZK Zgłoszenia Klubu do Obsługi QSL [format .doc] [format .pdf.]

 Prośby QSL Managera Okręgu SP5 i WOT PZK

Przygotowałem prezentację "Wielofunkcyjna Sortownia Okręgu SP5" w której zobrazowałem jeden, ale chyba najważniejszy element pracy QSL Managera jakim jest sortowanie QSL - tutaj link do prezentacji  [format.pdf]
Proszę o wsparcie moich działań, poniżej "najpilniejsze moje potrzeby":
1) W czasie pracy przy sortowaniu QSL dużym utrudnieniem dla mnie są karty ułożone "w różne strony" - tutaj proszę o wkładanie QSL do przegródek w następujący sposób - znakiem korespondenta do góry, QSL przekręcona w lewo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2) QSL do stacji SP wysyłam z pominięciem Centralnego Biura QSL bezpośrednio do QSL Managerów Okręgowych SP1,2,3,4,6,7,8,9. Tutaj QSL sortuję na Oddziały Terenowe jakie nsą w poszczególnych Okręgach SP. Dużym ułatwieniem dla mojej pracy a jednocześnie samokontrolą dla wysyłającego QSL jest wpisywanie (w polu via) numeru Okręgu i OT-PZK np. 2/09 co oznacza Okręg SP2 i OT-09 a dla stacji okolicznościowych znaku QSL Managera.
Inne "moje potrzeby", które bezpośrednio wpływają na płynność i szybkość wymiany QSL zawarłem w prezentacji - proszę o zapoznanie się z jej treścią.
                                         73 de Janusz sp5jxk/sn5j QSL Manager Okręgu SP5 i WOT PZK

 Organizery do QSL i układnie QSL przychodzących

Każdy krótkofalowiec ma swoje sposoby na układanie przychodzących QSL, poniżej przedstawiam sposób w jaki ja układam QSL.  Wielofunkcyjna Sortownia Okręgu SP5 wykonana została na zamówienie przez stolarnię w Zegrzu. Niedrogo i na zamówienie tzn. pod wymiar i pod kolor stolarnia wykonała dla mnie ze sklejki o grubości 1,5 cm organizery do układania QSL. Organizery pokryte są bejcą i zawoskowane. W moim przypadku organizery mają długość 50 cm (tyle mam miejsca w półkach biurka). W przypadku zapotrzebowania na wyżej opisany "produkt" proszę o kontakt. Ze swojej strony jako, że dysponuję gilotyną do cięcia papieru i drukarką gratisowo mogę zrobić według potrzeb przekładki z tektury i wydrukować naklejki. Poniżej przedstawiam jak układam QSL.
System układania QSL
QSL układam pod potrzeby współzawodnictwa SP DX Clubu, DXCC i zdobywania dyplomów wydawanych przez CQ Magazine i narodowe federacje krótkofalarskie (dyplomy będące odpowiednikami naszych dyplomów "SPPA _ SP Powiat Award" i "Polska".
Przedstawię podstawowy sposób układania QSL dla dyplomów SP DX Clubu, DXCC i CQ Magazine. Do tego celu mam jeden organizer w którym są przekładki z tektury z oznaczeniami poszczególnych pasm i przekładka z oznaczeniem DXCC ALL. W przegródce DXCC ALL przechowywane są pojedyncze QSL za potwierdzony podmiot DXCC (popularna nazwa kraj) - czyli aktualnie mam 304 "kraje" na CW to tam są 304 QSL. W przegródkach pasmowych przechowywane są QSL z "krajami" potwierdzonymi na danym paśmie wg. klucza: tylko jedna QSL za dany "kraj" oraz dodatkowo w przypadku "krajów" w których jest kilka stref CQ Magazine np. W/K, VE, UA9/UA0, VK QSL-ki dodatkowe. Np. dla USA mogą to być QSL ze strefami 3,4,5 dla Rosji UA9/UA0 - 17,18,19 i 23. Do przegródek pasmowych wkładane są także QSL pod potrzeby dyplomu WAE czyli QSL od 4U1V, TA1, IT9, MZ, JW/B. W przypadku kiedy na pojedynczej QSL jest kilka QSO z różnych pasm to QSL wkładana jest do przegródki najniższego pasma.
                                                             73 de Janusz sp5jxk/sn5j (sp5jxktlen.pl)

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]