WOT PZK - OT25 PZK

Działalność WOT PZK

Przydatne linki

Z historii WOT

Przydatne informacje

 

Volkswagen Bank Direct : 91 2130 0004 2001 0477 5524 0001

Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I i II półrocze 2016 r. powinna być wykonana do dnia 15 stycznia i 15 lipca 2016 roku. Osoby zalegajace z wpłatą proszę o jak najszybsze jej uregulowanie.

W roku 2015 otrzymaliśmy od darczyńców tytułem 1% dla OPP WOT PZK sumę 3076,70 zł. Składam podziekowanie wszystkim darczyńcom za dobrowolne przekazanie 1% podatku dochodowego, którego suma w 100% zostanie przekazana na cel szczegółowy określony w zeznaniu oraz na cele statutowe Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Zwracam się z gorącą prośbą do członków WOT PZK, symatyków krótkofalarstwa oraz osób dobrej woli o przekazanie dla naszej organizacji 1% podatku dla OPP WOT PZK. Organizacja nasza utrzymuje się tylko ze składek członkowskich wszyscy nasi członkowie działają społecznie, nie zatrudniamy żanych osób do czynności związanych z naszą statutowa działalnością. Za wszelkie darowizny finansowe i rzeczowe dziękujemy. Darczyńca decyduje na jaki cel statutowy naszej działalności przekazuje 1% my zapewniamy że 100% otrzymanej sumy przekażemy na wskazany cel. Wypełniając PIT dla Urzedu Skarbowego przekaż nam 1% wpisując w zeznaniu podatkowym za rok 2015.

KRS: 0000160653

 

Spotkanie Wigilijne w Warszawskim Oddziale Terenowym PZK

Strony archiwalne [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]